Na magistralnom putu Brus – Jošanička banja, u selu Milentja, na skretanju ka Osredcima, manastiru Milentija i Krivoj Reci počinje ova staza. Milentija 480m – Koznik 922m –Nerađa 1350m – Ploča 1000m.

pesacenje-naslovna

Dužina staze

16.7 km

Težina staze

  • Kružna staza: Ne
  • Vreme: 4 sata i 30 minuta
  • Max nadmorska visina: 1 395 metara
  • Min nadmorska visina: 529 metara

Milentija – Koznik dobrim grebenskim putem – 2.00 h. Posle malog uspona asfaltom ka Osredcima (60-ak metara od raskrsnice), skreće se desno na makadam, koji kroz borove i grebenom vodi do Koznika. Na tabli piše Koznik 6km. Ovim putem se stiže do sela Grad, kroz koje se prolazi bez skretanja. Ko želi na Nerađu, bez obilaska Koznika, na ulazu u selo skreće levo posle groblja. Put kroz selo nepogrešivo vodi ispod Koznika. Pre izlaska na greben Koznika (sa zelenom vikendicom od velikog bureta) postoji izvor vode (wpt „IZVOR” na mapi ispod). Do Koznika ovde dolazite posle kratkog, ali oštrijeg uspona.

Koznik – Nerađa grebenskim putem – 2.15 h. Silaskom sa Koznika do pomenute vikendice, počinje put desnom stranom grebena pored visa Kosmače 965m. Obilazak ovog visa sa desne strane put vas dovodi do raskrsnice na kojoj put levo vodi nazad u selo Grad, a put desno dalje grebenom pod Nerađu (wpt „RASKRS UDESNO”). Široki put ide pretežno levom stranom grebena, a pred Nerađu prelazi na desnu i pred većim usponom skreće desno.

Uspon na Nerađu sa leve jugoistočne i južne strane. Tu se isključujemo sa puta kako bi ostali na grebenu ka Nerađi. Grebenski put se teže uočava, ali je sve čisto, pa treba ići grebenom. Do vrha Nerađe ima više puteva, ali smo mi odabrali onaj koji vrh obilazi s leve strane na oko 1180mnv, jer je postojao strah da je put pravo uzbrdo kroz šumu možda zarastao. Ovaj levi put (južna strana) se lako uočava. On je u visini sa ukrštanjem sa susednim grebenom Pogleda (ovaj greben na stazu dolazi pod 90 stepeni sa istočne strane, pošto u tom trenutku staza ide na jug). Greben Pogleda i Čuke 1079mnv ostavljamo sa leve strane i nastavljamo pravo i malo udesno ka zapadu, sa malim padom krivudajući udolinama leve strane Nerađe (wpt „PUT PRAVO, MALO NANIŽE”). Ovim obilaskom (posle dve udoline) dolazimo u poziciju da repetitor na Nerađi jasno vidimo sa desne strane. Tu skrećemo desno uzbrdo (wtp „DESNO UZ ČISTU STRANU”). Do vrha je čista strana sa uočljivim putem kojim idu džipovi. Koristeči ovaj put i konfiguraciju terena savladava se poslednji i najveći uspon.

Nerađa – Ploča, put kroz njive i vinograde, pored zaseoka, ka zapadu i severozapadu – 1.15 h. Posle odmora na vrhu kod repetitora, krećemo se putem u travi koji ide na zapad kroz njive i izlazi na veći put pored koga se nalaze betonske bandere. Ovaj put krivuda ka severo-zapadu i ne treba menjati pravac, iako putevi sa leve i desne strane ponegde izgledaju bolje. Posle krst raskrsnice sa boljim putem (na 100 metara pravo od raskrsnice se vide 2-3 kuće) nastavlja se pravo ka kućama nekih 30 metara i skreće blago desno, pa dole ka potoku. (wpt „POSLE RASKRSNICE, MALO DESNO”). Ako se promaši ovo skretanje, kod kuća postoji put desno (lakat krivina) nadole, koji takođe vodi do suvog potoka pored koga idu 2 puta sa obe strane i oba vode u zaseok (Simići) i dalje sa desne strane potoka ka magistralnom putu i Ploči. Sve nizbrdo. Staza se lako prati, sve je pregledno i ima malo hladovine, ali ako idete prvi put ne treba se opuštati. Na potezu Milentija-Koznik postoje table, inače markacija nema. Ide se većinom putevima, pa je stazu moguće proći biciklom (uz malo guranja).

Powered by Wikiloc